REGULAMIN ZAWODNIKA

REGULAMIN ZAWODNIKA STOWARZYSZENIA ORZEŁKI BRZOZÓW

Treningi

 • wszyscy zawodnicy powinni być obecni 15 minut przed treningiem
 • przy nieobecności czy problemach zawsze zawodnik kontaktuje się telefonicznie z trenerem
 • noszenie biżuterii jest zakazane ze względów bezpieczeństwa podczas treningów i meczów
 • rzeczy treningowe powinny być noszone w odpowiedni sposób, co oznacza getry podniesione do góry, ochraniacze obowiązkowo
 • wszyscy zawodnicy są odpowiedzialni osobiście za pozostawienie czystej szatni po sobie
 • wszyscy zawodnicy są osobiście odpowiedzialni za sprzęt, również w trakcie treningu,
 • dyżurni są odpowiedzialni za sprzęt i pozostawienie szatni w czystości
 • wodę (napój) zostawiam we wskazanym miejscu przez trenera, nie zapominając, że woda jest najlepsza do picia podczas treningu, spożywam napój tylko za zgodą trenera i tylko w określonych przerwach
 • jeżeli źle się czuję bądź odczuwam jakieś dolegliwości, natychmiast informuję o tym trenera
 • na obiektach sportowych klubu nie dotykam żadnych urządzeń sportowych bez zgody trenera, a szczególnie samowolnie przenosić bramek na boiskach a także „wieszać się na bramkach

Przed treningiem

 • 5 minut przed rozpoczęciem treningu wszyscy zawodnicy i sprzęt są na boisku
 • wszyscy zawodnicy trenują w rzeczach klubowych, zgodnie ze wskazówkami od trenerów

Po treningu

 • wszyscy zawodnicy zbierają razem sprzęt treningowy, sprawdzają czy jest wszystko i po kontroli i zgodzie trenera udają się razem do szatni

Mecze

 • podczas meczy rozgrywanych na swoich obiektach zawodnicy są zobowiązani do przybycia na godzinę przed rozpoczęciem spotkania, chyba, że trener inaczej zadecyduje
 • jest zabronione podczas meczu po strzeleniu bramki ściąganie koszulki
 • niepotrzebne rozmowy, wybijanie piłki, popychanie przeciwników i inne przejawy niesportowego zachowania, jest niedopuszczalne
 • każdy zawodnik jest odpowiedzialny za sprzęt, dyżurni są odpowiedzialni za oddanie szatni w należytym porządku
 • zawodnicy kontuzjowani i zawieszeni (wewnętrznie przez klub) są zobowiązani być na meczu

Transport

 • na wszystkie mecze wyjazdowe zawodnicy wyjeżdżają ze stadionu w Brzozowie – w autokarze należy zachowywać się spokojnie i nie śmiecić

Szatnia

 • wszystkiego rodzaju śmieci i odpady będą wyrzucane do kosza
 • każdy przyczynia się czynnie do tego, aby szatnia była w czystości pozostawiana, dyżurni są za to odpowiedzialni
 • rodzice w czasie meczów i treningów nie przebywają w najbliższym otoczeniu szatni

Wyżywienie

 • zawodnicy powinni w trakcie dni meczowych dodatkową uwagę zwrócić na zjedzenie powoli dobrego i zdrowego śniadania (nie zapominając o piciu)
 • zawodnicy bezpośrednio przed treningiem powinni zjeść jeden owoc (np. banan, jabłko)

Zdrowie

 • zawodnik po doznaniu kontuzji powinien w przeciągu 24 godzin skontaktować się z trenerem
 • zawodnicy kontuzjowani są zawsze obecni podczas wszelkiego rodzaju zajęć wykonywanych przez ich zespół (chyba, że trener inaczej ustalił)
 • indywidualny trening rehabilitacyjny będzie jak najszybciej przygotowany
 • nie zapomnij o wystarczającym i odpowiednim odpoczynku między treningami i odżywiaj się zdrowo

Odzież klubowa

 • zawodnicy są sami odpowiedzialni za czystość i renowację swojego obuwia sportowego
 • zawodnicy są zobowiązani noszenia podczas treningów odzieży klubowej, wedle zaleceń trenera (każdy zawodnik taki sam komplet)
 • podczas meczów, każdy zawodnik zakłada komplet wyjściowy (wedle ustaleń trenera)
 • każdy zawodnik jest odpowiedzialny sam za ewentualne uszkodzenie bądź zagubienie rzeczy sportowych
 • odzież klubowa nie powinna być zakładana w czasie prywatnym
 • odpowiednie noszenie odzieży, getry podciągnięte do góry, ochraniacze obowiązkowe i koszulka w spodenkach podczas wejścia na boisko, zakaz noszenia biżuterii

Zasady zachowania

 • od zawodników jest wymagana samodyscyplina, zarówno na boisku jak i obiekcie naszego klubu
 • zawodnicy powinni pozytywnie wypowiadać się na temat swojego klubu, to musi być widoczne w jego zachowaniu na boisku i poza nim
 • w wyrażaniu słownym nie stosujemy przekleństw (w stosunku do siebie i innych)
 • jeżeli zawodnik boryka się z jakimiś kłopotami (problemami) powinien skontaktować się z trenerem bądź koordynatorem, opiekunem
 • bez zezwolenia trenera zawodnik nie bierze udziału w żadnych innych rozgrywkach halowych, osiedlowych itp.
 • punktualność obowiązkowa podczas treningów i meczy

Contact Us